Visie

Escolit heeft een duidelijke visie voor het uitwerken van industriële verlichtingsprojecten. Lux (lichtsterkte) en € (kostprijs) zijn allerminst de enige twee belangrijke factoren. Bij het uitwerken van een project hanteren wij daarom steeds dezelfde visie die gestoeld is op 3 principes:

De business van de klant begrijpen

Eerst en vooral proberen we altijd om ons in te leven in de omgeving en werkomstandigheden van de klant. We analyseren hoe gewerkt wordt en houden hier op allerlei vlakken rekening mee bij het bepalen van de functionele vereisten van de verlichting, niet enkel op vlak van vereiste lichtsterkte, maar ook voor allerlei andere factoren: lichtkleur, vereiste robuustheid van de armaturen, vervuiling van de ruimte, omgevingstemperatuur, belang van zo goed mogelijke kleurweergave, werkuren, verblinding van de lichtbronnen, en vele meer.

Uitwerking lichtplan volgens de norm

We werken steeds een uitgebreide studie uit, die volledig gemaakt wordt volgens de geldende Europese normen en die rekening houdt met de reële factoren van de omgeving: correcte inschatting van het lichtbehoud doorheen de tijd, realistische weergave van de omgeving op vlak van licht-reflectie van de muren, vloeren en plafonds. Bij projecten in magazijnen gaan we zover dat we de rekken correct simuleren afhankelijk van de courant gestockeerde producten. Een donker kartonnen palletbox absorbeert nu eenmaal meer licht dan een wit metalen vat.

Bepaling optimale technologie

Wat dan wel de beste lichttechnologie is voor industriële verlichting? Het is een vraag die vaak gesteld wordt en waarop volgens ons geen eendujidig antwoord is, tenzij dan dat die volledig afhangt van de omstandigheden. Zijn er extreem veel branduren dan wordt levensduur van de gekozen lichtbron primordiaal met het oog op het beperken van de onderhoudskosten op lange termijn. In andere omstandigheden, zoals labo's of werkruimtes voor productcontrole, is een zo hoog mogelijke kleurweergave dan weer belangrijker dan het laagste energieverbruik. Escolit geeft altijd duiding bij de verschillende opties, en zal eveneens - in geval van een relighting - de huidige verlichtingsinstallatie op vlak van alle technische en functionele factoren vergelijken met de nieuwe voorstellen.